Mobile Development

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Similan Technology Co., Ltd. it logistics leader                                                                                                                  Technology logistics of aseanTechnology logistics of aseanTechnology logistics of asean

   ก้าวสู่ปีที่ 13 แห่งความสำเร็จ สู่การเป็น ASEAN IT Logistics Leader
   โปรแกรมคลังสินค้า WMS, โปรแกรมขนส่ง, โปรแกรมด้าน Logistics, Barcode, RFID
Tel : 02-136-4888
Fax : 02-397-5889
QRcode-SimilanTechnology

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  space Home space About Us space References space IT Logistics News space Contact Us space
space
 
Products and services
 

 
bullet Customer Login
 
 
Username :
Password :
 
 
bullet อาคาร สิมิลัน เทคโนโลยี

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


visual-warehouse
 
bullet Partner
 
   
award of technology

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

bullet Links
- อุปกรณ์เซฟตี้
- WMS(Warehouse Management System)
- WMS Blog
- Logistics News
- Pick to Light Systems
- Thailand Logistics
- สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.)
- เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park)
- สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ (SiPA)
- Industrial Technology Assistance Program: iTAP
Navigatorหน้าแรก >  โปรแกรมคลังสินค้า WMS

Similan WMS (Warehouse Management System)

WMS (warehouse management system)
โปรแกรมคลังสินค้าครบวงจร (WMS)

เป็นระบบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการบริหารจัดการคลังสินค้าทั่วไป ที่ใช้ในการรับสินค้า จัดเก็บสินค้า และเบิกสินค้า
สนับสนุนการใช้ระบบ Barcode ทั้ง 1D/2D/RFID โดยรองรับอุปกรณ์ Handheld Barcode Scanner
wms
bullet ระบบโปรแกรมคลังสินค้า (WMS) ประกอบด้วย ระบบงานหลัก 3 ระบบ
- การรับสินค้า (Receiving)
เป็นการรับมอบสินค้าจากโรงงานผลิต รับฝากเก็บสินค้า หรือสั่งซื้อจากผู้ผลิต ซึ่งต้องได้รับการยืนยันรายการสินค้าที่นำมาเก็บยังคลัง สินค้าก่อน เพื่อวางแผนในการจัดเก็บ เพราะลักษณะของสินค้าแต่ละชนิดแตกต่างกัน ในการรับข้อมูลรายการสินค้าอาจ Online ผ่านระบบ Internet มาจาก Supplier หรือป้อนข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์กลาง ในการรับสินค้าที่มาถึงต้องมีระบบตรวจ นับสินค้าครบถ้วน ขาด หรือเสียหาย รวมทั้งหากต้องการนำระบบ Barcode มาใช้ก็สามารถใช้ Barcode ที่มาพร้อมสินค้าหรือ จัดทำระบบ Barcode ขึ้นเองก็ได้
- การจัดเก็บสินค้า (Storage)
เป็นการนำสินค้าที่รับมอบ มาจัดเก็บลงในตำแหน่งที่เหมาะสม อาจเป็น Pallet ที่วางอยู่บน Rack หรือสินค้าเป็นชิ้นที่วางอยู่บน Shelf หรือสินค้าที่กองอยู่ที่พื้น ในการใช้พื้นที่วางสินค้าต้องคำนึงถึงการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Space Utilization) สินค้าที่รับส่งบ่อย (Frequently Move) และสินค้าที่ต้องจัดเก็บเป็นพิเศษ
- การส่งมอบสินค้า (Delivery)
เพื่อให้การจัดเก็บสินค้าเป็นไปด้วยความคล่องตัว สามารถใช้ระบบ Vehicle-Mounted Computer & Barcode Scanner ที่ติดตั้งอยู่บนรถ Forklift หรือ Hand-Held Computer & Barcode Scanner สำหรับพนักงานตรวจนับสินค้าได้ ระบบดัง กล่าวจะเชื่อมโยงกับ Server ด้วยสัญญาณไร้สาย (Wireless) อันจะทำให้ข้อมูลการนำเข้า จัดเก็บ เคลื่อนย้าย หรือส่งสินค้า ถูกแสดงและบันทึกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ Read More
visual warehouse
บทความเกี่ยวกับ WMS Warehouse Management System คลังสินค้า

15 วิธีในการลดต้นทุนด้านสินค้าคงคลัง

การแข่งขันที่รุนแรงทางธุรกิจมีความจำเป็นที่บริษัทต่างๆ ...

หลักการ 7 ประการในการนำไปสู่คลังสินค้าระดับโลก

มีบทบาทสำคัญใน โซ่อุปทานในฐานะที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่าง
ผู้ผลิตและลูกค้า
...

การจัดชั้นวางสินค้า

เป้าหมายโดยรวมของการจัดชั้นวาง
สินค้า นั้นก็เพื่อ ...

คลังสินค้าแหล่งสะสมปัญหาทางธุรกิจ

เป้าหมายหลักของการทำธุรกิจคือการ
ทำกำไรสูงสุดซึ่งการที่จะทำให้บรรลุ
วัตถุประสงค์นี้ ...

20 หลักการ เคลื่อนย้ายสินค้า ใน Warehouse

20 หลักการ เคลื่อนย้ายสินค้า ใน Warehouse

การจัดการคลังสินค้า เป็นกุญแจสำคัญทางด้าน Supply Chain ...

WMS หัวสมองของคลังสินค้า

WMS หัวสมองของคลังสินค้า

WMS คือ ระบบที่ใช้บริหารจัดการคลังสินค้า โดยจะมีกระบวนการจัดการตั้งแต่สินค้า เข้าคลังจนออกจากคลัง ...

Warehouse ต้องการ WMS ไหม

Warehouse ต้องการ WMS ไหม

เป็นระบบที่บริหารจัดการคลังซึ่งคลังแต่ละประเภท ก็มีการกระบวนการทำงานที่แตกต่าง เช่น ...

Hi-tech warehouse

Hi-tech warehouse

หลายๆครั้งที่เจอคำถามว่า “ อยากมีคลังสินค้าแบบทันสมัย” ต้องใช้เทคโนโลยีอะไรบ้าง คำตอบก็คือ ...

คลังยุคใหม่

คลังสินค้ายุคใหม่

แนว คิดที่เรื้อรังกันมานานที่ผู้ผลิตจะต้องการสร้างคลังสินค้าขนาดใหญ่ไว้เก็บ วัตถุดิบหรือสินค้า ตรงกันข้ามกับการบริหารคลังสินค้าสมัยใหม่ ที่เน้นความรวดเร็ว ผลิตเมื่อต้องการ และลดสต็อคสินค้าให้เหลือน้อยที่สุด หรือไม่มีเลย เมื่อนั้นการสร้างคลังสินค้าก็แทบจะไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป ...

คลังสินค้ามีกี่ประเภท

คลังสินค้ามีกี่ประเภท

คลังสินค้าในประเทศไทยส่วนใหญ่แล้วจะมีประมาณ 3 ประเภท ซึ่งจะมี คลังสินค้าประเภทต่าง ๆ ดังนี้ ...

  Page : 1 2
  ดูบทความด้านโลจิสติกส์ทั้งหมด
bullet ทำไมต้อง Similan WMS (Warehouse Management System)
- เรามีความเชี่ยวชาญในด้าน Warehouse and IT Logistics wms
- สนับสนุนเทคโนโลยี Barcode, RFID, Handheld, Scanner and Mobile
- มีระบบ Third party และระบบจัดการ Locations ทำให้การจัดการคลังสินค้า สะดวกและรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
Tag : WMS, โปรแกรมคลังสินค้า, Warehouse Management System
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-136-4888 ต่อ 818, 828, 899 หรือ ติดต่อเรา
 
SIMILAN Technology Copyright 2017 : 12/570 Similan Office, Soi Bangna-Trad 39, Bangna-Trad Road, Bangkaew, Bangphli, Samutprakarn 10540 Thailand
Contact Tel : ++ 66 (0) 2-136-4888 ต่อ 818, 828, 899 Fax : ++ 66 (0) 2-397-5589 Email : [email protected], [email protected]
 
Logistics Software : SIMILAN WMS | SIMILAN Loading System | SIMILAN Shipping and Freight | SIMILAN 3PL and 4PL services | SIMILAN TMS | SIMILAN SCM | SIMILAN HH | SIMILAN MRP | SIMILAN LOGISTICS CRM | SIMILAN RFID/Barcode System |SIMILAN GPS Software | SIMILAN ERP System by Partner | Software Interface Solutions | SIMILAN POD
Logistics Hardware : RFID/Barcode | Handheld | GPS | Accesspoint | Mobile Printer | Label And Sticker | Conveyor | Rack And Shelf | Pallet | Digital Scale | Folklift | Voice Control System | Pick to Light System | Put to Light System | Smart Tag
IT Hardware : Server Hardware | Network Hardware | General Hardware | VOIP | Video Conference | Xplore
IT Software : Development Software | Licencs Software | Antivirus & Security Software | Network Moritoring Software
IT Services : IT Maintenance | IT Design and Setup | IT Consultant | Internet Provider (ADSL & Lease line) | IT and Labor Outsourcing | Logistics Consultant and Training
Web Development : Web Design | Web Applications | Web Contents Update | Graphic Design | Domain registration and Web Hosting
Partner : Intermec | Dell | Acer | Cisco | Cyberoam | Apple | Zebra | Nissan Folklift