Mobile Development

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Similan Technology Co., Ltd. it logistics leader                                                                                                                  Technology logistics of aseanTechnology logistics of aseanTechnology logistics of asean

   ก้าวสู่ปีที่ 13 แห่งความสำเร็จ สู่การเป็น ASEAN IT Logistics Leader
   โปรแกรมคลังสินค้า WMS, โปรแกรมขนส่ง, โปรแกรมด้าน Logistics, Barcode, RFID
Tel : 02-136-4888
Fax : 02-397-5589
QRcode-SimilanTechnology

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  space Home space About Us space References space IT Logistics News space Contact Us space
space
 
Products and services
 

 
bullet Customer Login
 
 
Username :
Password :
 
 
bullet อาคาร สิมิลัน เทคโนโลยี

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


visual-warehouse
 
bullet Partner
 
   
award of technology

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

bullet Links
- อุปกรณ์เซฟตี้
- WMS(Warehouse Management System)
- WMS Blog
- Logistics News
- Pick to Light Systems
- Thailand Logistics
- สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.)
- เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park)
- สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ (SiPA)
- Industrial Technology Assistance Program: iTAP

7 ปัจจัยควรคำนึง ในการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์สวิตช์

 

                       

สวิตช์ สำหรับระบบเครือข่าย เป็นส่วนประกอบขั้นพื้นฐานในการพัฒนาระบบเครือข่ายสำหรับธุรกิจ ขนาดกลางและ ขนาดเล็กหรือเอสเอ็มบี ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะช่วยธุรกิจเอสเอ็มบีในการสื่อสารและ ใช้ข้อมูลร่วมกันภาย ในระบบ LAN โดยการเชื่อมต่อผู้ใช้งานเข้ากับอุปกรณ์ในพื้นที่ใช้งานใกล้เคียง กัน อาทิ สำนักงาน แผนก หรืออาคารเดียวกัน พร้อมทั้งรองรับการทำงานร่วมกัน และการเข้าใช้งาน ข้อมูลสำคัญทางธุรกิจ

อุปกรณ์สวิตช์ระบบเครือข่ายจะทำการรวมกันของจุดเชื่อมต่อทางกายภาพ (Physical Connection points) หรือที่เรียกว่าพอร์ต เข้ากับซอฟต์แวร์ในการส่งข้อมูลในรูปแบบของกลุ่มข้อมูล (Data packet) ที่จะส่งผ่านข้อมูลเสียง วิดีโอ หรือข้อมูลไปยังอุปกรณ์ต่างๆ ของผู้ใช้งาน อาทิเช่น เครื่อง คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ พรินท์เตอร์ กล้อง IP Camera โทรศัพท์ระบบเครือข่ายไอพี และอุปกรณ์ ที่ใช้งานระบบ LAN เช่น เซิร์ฟเวอร์ ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless access points) อุปกรณ์ สวิตช์อื่นๆ และเราท์เตอร์

เมื่อได้รับกลุ่มข้อมูล สวิตช์จะตรวจสอบและกำหนดแหล่งที่มา รวมทั้งปลายทางของแต่ละกลุ่มข้อมูล เพื่อเลือกเส้นทางในระบบเครือข่ายที่เหมาะสมที่สุด เพื่อส่งข้อมูลไปยังปลายทาง ความเร็วและการ ทำงานประสานกันของระบบเครือข่าย จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง มิเช่นนั้นแล้วอาจเกิดการชนกันของ กลุ่มข้อมูล หรือไม่สามารถส่งไปยังปลายทางได้ สวิตช์ระบบเครือข่ายจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพใน การใช้งานในระบบเครือข่ายให้ มากยิ่งขึ้น ในกรณีที่กลุ่มข้อมูลถูกส่งไปยังพอร์ตที่เหมาะสมหรือ อุปกรณ์ที่ถูกต้องเท่า นั้น

จากการที่ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์สวิตช์จำหน่ายในตลาดเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้ธุรกิจขนาดกลางและ ขนาดเล็กเกิดความสับสนว่า ผลิตภัณฑ์ใดจะเหมาะสมกับธุรกิจของตนเองมากที่สุด ต่อไปนี้เป็นข้อควร คำนึง 7 ประการที่จะช่วยในการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์สวิตช์อย่างถูกต้อง แม่นยำ และเป็นประโยชน์ สูงสุด

จำนวนพอร์ต
วิธี ที่ง่ายที่สุด เพื่อให้ทราบถึงจำนวนของพอร์ตของสวิตช์ ที่ธุรกิจของคุณจำเป็นต้องใช้ คือการระบุ จำนวนอุปกรณ์ที่คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อ โดยนับจำนวนอุปกรณ์ของผู้ใช้งานที่จำเป็นต้องเชื่อมต่อผ่าน สายเคเบิ้ล ในระบบ LAN อุปกรณ์ในระบบเครือข่ายทั้งหมด และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย อย่างเช่น ไฟร์วอลล์ เมื่อได้จำนวนพอร์ตปัจจุบันแล้วให้เพิ่มจำนวนขึ้นอีกร้อยละ 15 สำหรับอุปกรณ์บางอย่างที่ เราอาจนึกไม่ถึง ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยให้ได้จำนวนพอร์ตของสวิตช์ขั้นต่ำที่จำเป็นต้องใช้ ที่สามารถรองรับ ความต้องการใช้งานในปัจจุบันและอนาคตอันไกล้

ความเร็วของระบบเครือข่าย
ใน ด้านความเร็วของระบบเครือข่าย หรือบางครั้งเรียกว่าแบนด์วิดนั้น สำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ๆ จะมีความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลใกล้เคียงกับที่ 1000 เมกะบิตต่อวินาที(Megabits per second- Mbps) แม้ว่าหลายธุรกิจจะยังใช้ระบบเครือข่ายความเร็วที่ 10 หรือ 100 เมกะบิตต่อวินาที ที่เชื่อม ต่ออุปกรณ์ต่างๆ ในระยะทางสูงสุดไม่เกิน 100 เมตร เมื่อเชื่อมต่อด้วยสายเคเบิลทองแดงแบบที่ เกลียวหรือเชื่อมต่อได้สูงสุดถึง 2 กิโลเมตร เมื่อเชื่อมต่อด้วยสายฟเบอร์ออพติก ทั้งนี้สวิตช์แบบกิกะ บิต อีเทอร์เน็ตสามารถรองรับความเร็วได้ทั้งระดับ 10/100/1000 เมกะบิต จึงนับเป็นโซลูชั่นที่เหมาะ สมอย่างยิ่งสำหรับการใช้งาน กับคอมพิวเตอร์ที่มีอายุการใช้งานหลากหลาย รวมทั้งการใช้งานแอพพลิ เคชั่นแบบ Mission-critical เช่น วิดีโอ หรือข้อมูลเสียง หรือการส่งข้อมูลรูปภาพดิจิตอลที่ซับซ้อน รวมทั้งแอพพลิเคชั่น Web 2.0

การจัดการสวิตช์
คำ ถามสำคัญข้อหนึ่ง ที่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กควรคำนึงถึง ก่อนตัดสินใจเลือกใช้สวิตช์ระบบ เครือข่าย คือการตัดสินใจว่า จะเลือกสวิตช์แบบ Managed หรือ Unmanaged การเลือกใช้งาน Managed switch จะเป็นการกำหนดระดับการควบคุมต่อระบบเครือข่าย ซึ่งรวมไปถึงระดับของ ความปลอดภัยต่อข้อมูล ในเครือข่ายและการสื่อสารที่ธุรกิจของคุณต้องการ โดย Managed switch จะช่วยควบคุมการทำงาน ของระบบเครือข่ายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กได้ ในขณะ ที่สวิตช์แบบ Unmanaged นั้นจะทำให้อุปกรณ์สามารถสื่อสารกันได้เท่านั้น

แม้ว่าสวิตช์แบบ Managed ยังอาศัยความชำนาญเชิงเทคนิคอยู่บ้างในการใช้งาน แต่ก็เป็นประโยชน์ กับงานแอพพลิเคชั่นที่มีความสำคัญทางธุรกิจ (Business-critical) เช่น การบริหารจัดการลูกค้า (CRM) ระบบงานขายอัตโนมัติ (Sales Force Automation) ระบบวิดีโอวงจรปิด (Video Surveillance) เป็นต้น สำหรับการใช้งานสวิตช์แบบ Managed คุณจะสามารถกำหนดการเข้าใช้ งานแอพพลิเคชั่นด้านการเงินให้เฉพาะพนักงานเพียง บางคนเท่านั้น พร้อมทั้งยังสามารถบล็อคการใช้ งานของผู้ใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต

ส่วน สวิตช์แบบ Unmanaged ในปัจจุบันสามารถให้ความสำคัญกับทราฟฟิกของข้อมูลเสียงหรือ วิดีโอได้ และยังสามารถตอบสนองควมต้องการทางธุรกิจส่วนใหญ่ได้ โดยมาพร้อมกับคุณสมบัติใน การติดตั้งที่สะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งออปชั่นสำหรับการบริหารจัดการระยะไกลแบบรวมศูนย์ที่จะช่วย ลดความจำ เป็นในการขอความช่วยเหลือด้านไอที

เทคโนโลยี Power over Ethernet (PoE)
พอร์ ตที่ใช้เทคโนโลยี Power over Ethernet ( PoE) ซึ่งสามารถจ่ายไฟไปตามสายแลนได้ ช่วยลดความยุ่งยากในการต้องเดินทั้งสายไฟและสายแลนไปยังตัวอุปกรณ์ปลายทาง โดยเทคโนโลยี PoE จะช่วยให้มีความยืดหยุ่นในการติดตั้งอุปกรณ์ในระยะไกล รวมทั้งในบริเวณที่ยากจะเข้าถึง เช่น เพดานสูง ขณะเดียวกันยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานและค่าวัสดุอีกด้วย ซึ่งถ้าหากในกรณีที่คุณใช้ มีการสำรองระบบที่เชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้า สำรอง (ยูพีเอส) จะทำให้อุปกรณ์ต่างๆ ยังสามารถ ใช้งานได้แม้ว่าจะเกิดความขัดข้องด้านกระแสไฟฟ้า

ระบบสวิตช์แบบรองรับเสียง (Voice-Ready Switching)
การ เลือกใช้สวิตช์แบบรองรับเสียง จะทำให้ธุรกิจของคุณสามารถใช้ใช้งานทราฟฟิกข้อมูลเสียงใน ระบบ LAN ได้ คือสามารถใช้งานโทรศัพท์ได้เสมือนตู้ชุมสายโทรศัพท์แบบดั้งเดิม (Traditional PBX) หรือบริการโทรคมนาคม ด้วยระบบไอพีเทเลโฟนีขั้นสูง รวมทั้งไอพีโฟนที่ทำงานร่วมกันกับ โครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐาน (Public switched telephone network: PSTN) หรือบริการ โทรศัพท์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Voice over Internet Protocol: VoIP) การใช้สวิตช์แบบรอง รับเสียงสามารถลดค่าโทรศัพท์รวม รวมทั้งค่าบริการประชุมทางโทรศัพท์ ผสานรวมบริการ วอยซ์เมล์ และข้อความอีเมล์เข้าด้วยกัน หรือแม้แต่สามารถจะใช้เบอร์ต่อภายในเบอร์เดียวกันได้ แม้จะอยู่ต่าง สาขาหรือสถานที่ก็ตาม นอกจากนี้ยังช่วยเสริมประสิทธิภาพของผู้ใช้งาน และพนักงานไอทีตลอดจน พัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้าอีกด้วย

รูปแบบตัวผลิตภัณฑ์ (form factor)
การ เลือกประเภทของสวิตช์นั้น ยังขึ้นอยู่กับการวางผังของสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน ความต้องการ การทำงานที่เงียบ หรือความปลอดภัยทางกายภาพ และจำนวนพอร์ตสวิตช์ที่ต้องการ สวิตช์แบบ เดสก์ท้อปจะมีขนาดเล็กกว่า ทำงานได้เงียบ และได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นำมาตั้งบนโต๊ะ ทำให้ เหมาะการใช้งานในห้องประชุม และสำนักงานขนาดเล็ก ส่วนสวิตช์แบบติดตั้งบนชั้น (Rack-mount) นั้นออกแบบมาเพื่อนำไปวางในตู้ต่อเชื่อมสาย หรือพื้นที่ปิดที่มีความปลอดภัย หรือศูนย์ข้อมูลซึ่งมักใช้ เก็บอุปกรณ์ระบบเครือข่ายอื่นๆ เช่นเซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์เทเลโฟนีความต้องการเฉพาะทางธุรกิจแม้ ว่าข้อพิจารณาข้อนี้จะมาเป็นอันดับสุดท้าย แต่ก็นับว่ามีความสำคัญสูงสุดใน การเลือกใช้งานสวิตช์หรือ อุปกรณ์ระบบเครือ ข่ายอื่นๆ เพราะคุณย่อมทราบถึงลำดับความสำคัญทางธุรกิจของคุณเองดีที่สุด เมื่อ องค์กรเติบโตมากขึ้น ปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณ์สวิตซ์สำหรับองค์ กรได้อย่าง คุ้มค่าการลงทุนที่สุด

การติดตั้งและใช้งานที่ง่าย ไม่ว่าจะเป็นระบบสาย หรือไร้สาย

มีความปลอดภัยจากช่องโหว่ทั้งภายในและภายนอก

ราคาที่เหมาะสม โดยที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่ด้อยลง

สามารถนำมาผสานการใช้งานกับธุรกิจได้ง่าย

มีประสิทธิภาพสูง ไม่ว่าจะใช้กับข้อมูล เสียง หรือ วิดีโอ

วางใจได้ในการใช้งาน และมีการรับประกัน และบริการที่ดีรองรับ

มีความยืดหยุ่นและใช้มาตรฐานระบบเปิดทำให้ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีทางธุรกิจใหม่ๆ ที่มีคุณค่า

การ ลงทุนในด้านระบบเครือข่าย สำหรับธุรกิจเอสเอ็มบีส่วนใหญ่แล้ว ยังนับเป็นเรื่องที่ได้รับการ พิจารณาเป็นลำดับท้ายๆ ทว่า หากธุรกิจมีความต้องการอย่างแท้จริงที่จะสร้างความแตกต่างให้ธุรกิจ ของคุณ ด้วยการเสริมประสิทธิภาพของพนักงาน รวมทั้งยกระดับการประสานงานร่วมกันให้มีประสิทธิ ภาพมากขึ้น ทั้งภายในองค์กรและกับพันธมิตรทางธุรกิจ ก็ถึงเวลาแล้ว ที่จะต้องเอาจริงในการพิจารณา ซื้อผลิตภัณฑ์สวิตช์ระบบเครือข่าย ที่สามารถตอบสนองความต้องการปัจจุบันของธุรกิจ เพื่อเตรียม ความพร้อมรับการเติบโตขององค์กรในอนาคต

 

ร่วมถ่ายทอดความรู้โดย

บริษัท ทรีคอม (ประเทศไทย) จำกัด

 
SIMILAN Technology Copyright 2017 : 12/570 Similan Office, Soi Bangna-Trad 39, Bangna-Trad Road, Bangkaew, Bangphli, Samutprakarn 10540 Thailand
Contact Tel : ++ 66 (0) 2-136-4888 ต่อ 818, 828, 899 Fax : ++ 66 (0) 2-397-5589 Email : [email protected], [email protected]
 
Logistics Software : SIMILAN WMS | SIMILAN Loading System | SIMILAN Shipping and Freight | SIMILAN 3PL and 4PL services | SIMILAN TMS | SIMILAN SCM | SIMILAN HH | SIMILAN MRP | SIMILAN LOGISTICS CRM | SIMILAN RFID/Barcode System |SIMILAN GPS Software | SIMILAN ERP System by Partner | Software Interface Solutions | SIMILAN POD
Logistics Hardware : RFID/Barcode | Handheld | GPS | Accesspoint | Mobile Printer | Label And Sticker | Conveyor | Rack And Shelf | Pallet | Digital Scale | Folklift | Voice Control System | Pick to Light System | Put to Light System | Smart Tag
IT Hardware : Server Hardware | Network Hardware | General Hardware | VOIP | Video Conference | Xplore
IT Software : Development Software | Licencs Software | Antivirus & Security Software | Network Moritoring Software
IT Services : IT Maintenance | IT Design and Setup | IT Consultant | Internet Provider (ADSL & Lease line) | IT and Labor Outsourcing | Logistics Consultant and Training
Web Development : Web Design | Web Applications | Web Contents Update | Graphic Design | Domain registration and Web Hosting
Partner : Intermec | Dell | Acer | Cisco | Cyberoam | Apple | Zebra | Nissan Folklift